RAHASIA WIFIK DAN PENGGUNAANNYA

RAHASIA WIFIK DAN PENGGUNAANNYA

٤

٩

٢

٣

٥

٧

٨

١

٦

Anda harus tahu rahasianya wifik yang berupa angka dibawah ini, dari mana sumbernya, marilah kita kaji agar betul-betul tahu rahasianya, bukan hanya melihat atau mencontoh saja.

Sumber-sumber angka wifik di atas adalah angka arab gaib dari angka “ABJAD”. Angka ini bernilai 9 (sembilan).

Para Ulama’ zaman dahulu kala untuk membuat kerahasiaan Ilmu Allah yang seakan-akan dibawa orang hanya merupakan angka-angka padahal penuh isi dan penuh hikmah yang terkandung didalamnya.

Sembilan angka yang dipandang remeh akan tetapi kalau kita lihat dari segi asal semula sungguh hebat dan luar biasa dan juga sangat rahasia.

Maka apabila anda menginginkan hubungan yang luas, mudah dan lancer, tulislah wifik diatas secara rapi tanpa diberi harakat. Waktu menulis dalam keadaan suci. Kemudian lipatlah yang baik dan bawalah kemana saja sewaktu bepergian. Insya Allah, anda akan selalu beruntung.

Iklan