MEMUDAHKAN HAFIZ DAN PENERANG HATI

Bagi orang yang bebal, bodoh amalkanlah ini:

” Wayaa hayyun idzhab mautu qolbii falam azala bidzikrika ya qoyyuumu maa dumtu muwashsholaa” 12x

Untuk memudahkan hafiz dan penerang hati amalkanlah selalu do’a ini:

“Allaahumma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi wa ash haabihi sholaatan laa nihaayata likamaalihi wa ‘adadi kamaa lihi,  Allaahummaj’al nafsii muthma innah tukminu biliqaa ika watardha biqadhaa ika wataqna’u bi ‘athaa ika, robbisyrahli shadrii wayassirlii amrii wahlul ‘uqdataa min lisaanii yafqahuu qaulii.”

Iklan