MAKAM DIRI

bertasbih DI MAKAM DIRI

Pada diri peribadi seorang manusia terdapat “tempat” yang disebut ” makam diri”. Tempat ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab apabila sebuah makam tersebut tidak pernah kita kunjungi atau tidak pernah kita perdulikan maka bencanalah yang akan melanda diri peribadi baik di dunia maupun di  akhirat.

Kita selalu berjiarah ke makam (kuburan) orang lain, sementara makam diri sendiri tidak pernah di jiarahi tentu naif jadinya. Makam orang lain kita buat bersih tanpa rumput sama sekali, namun disayangkan makam peribadi karena tidak pernah dijiarahi kondisinya penuh rumput belukar sehingga dipastikan bersemayam segala binatang melata yang berbisa, ironisnya.

Mengapa Demikian?

Iblis laknatulloh telah besumpah dihadapan Allah bahwa Dia tidak akan pernah tunduk kepada adam, bahkan saking antipatinya Iblis akan terus menggoda Adam dan anak cucu Adam dengan misi menyesatkan / menjerumuskan ke lembah nista dan menjadikan koloni sesat.

Dimanakah Mereka Bersemayam Dan Berkuasa?

Didalam wadah maksiat mereka bersemayam. Didalam wadah Amarah mereka bersemayam, Didalam wadah takabbur mereka bertengger, dan banyak lagi tempat mereka dapat membangun kerajaannya. Makanya jangan heran apabila pada diri peribadi seorang manusia akan terkandung sifat-sifat tercela yang mengotori jiwa seperti:

 • Hasad atau Iri hati
 • Haqad atau Dengki / benci
 • Suuzzan atau Prasangka buruk
 • Kibir atau Sombong
 • Ujub atau Merasa sempurna diri dari orang lain
 • Riya atau Mempamerkan kelebihan
 • Suma’ atau Cari-cari nama atau kemashuran
 • Bukhul atau Kikir
 • Hubbul mal atau Cinta kebendaan
 • Tafahur atau Membanggakan diri
 • Ghadab atau Pemarah
 • Qhibah atau Pengupat
 • Namimah atau Bicara ngelantur dibelakang orang
 • Kijib atau Dusta
 • Khianat atau Munafik
 • Dan sebagainya

Istana Iblis Dimana?

Subhanallah…Istananya adalah diri peribadi seorang manusia.

Lantas Masuk Iblis Melalui Apa?

Melalui mata mereka merasuk, melalui telinga mereka menusuk, melalui hidung mereka berjalan, melalui mulut mereka berkendaraan dengan kencangnya. Dan seterusnya segala lubang ditubuh seseorang jadi sarana masuknya iblis keistana.

 • Mulut jalan masuk memakai kendaraan dusta dan qhibah
 • Mata jalan masuk memakai kendaraan melihat yang haram
 • Telinga jalan masuk kendaraan biasa mendengar cerita kosong
 • Hidung jalan masuk kendaraan biasa menimbulkan rasa benci
 • Tangan jalan masuk kendaraan merusak
 • Kaki jalan masuk kendaraan biasa berjalan berbuat maksiat
 • Perut jalan masuk biasa diisi makanan haram
 • Kemaluan dan dubur jalan masuk syahwat juga berjina

Apabila iblis  sudah bersemayam didiri seseorang maka celakalah…!!! Mereka akan berkuasa terhadap segala tingkah laku seseorang sebagai Pilot.

Begitu Pentingkah Makam Itu Diketahui?

Lebih penting dari tidur, Lebih penting dari makan.

Mengapa Begitu Penting?

Apabila makam tersebut dijadikan istana oleh iblis sebagai tempat bersemayam maka hancurlah dan celakalah diri seseorang dari dunia sampai akhirat….Nauzubillah!!!

Adapun makam diri 7 (tujuh) peribadi  seorang manusia adalah:

makam 7 di diri hitam .

1. Makam Qalbi

2. Makam Roh

3. Makam Sirri

4. Makam Khafi

5. Makam Akhfa

6. Makam Nafsun Natiqa

7. Makam Kullu Jasad

Ringkasnya sebagai berikut:

1. Makam Qalbi letaknya dua jari dibawah susu kiri, tepatnya berada pada Jantung jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan kemusrikan, kekafiran, ketahyulan dan sifat-sifat iblis dan inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Iman, Islam, tauhid, ma’rifah pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

2. Makam Roh letaknya dua jari dibawah susu kanan, tepatnya berada pada Rabu jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Bahimiyah (Sifat biunatang jinak)  dan sifat-sifat menuruti hawa nafsu. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Sabar tawakkal pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

3. Makam Sirri letaknya dua jari diatas  susu kiri, tepatnya berada pada Paru-paru  jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Syabiyah (sifat binatang buas) yaitu  sifat pemarah, pendendam, dhalim dan aniaya. maka inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Kasih sayang juga ramah tamah pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

4. Makam Khafi letaknya dua jari diatas susu kanan, tepatnya berada pada Limpa jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan hjasad, dengki juga khianat dan sifat-sifat iblis yang tercela ini membawa kecelakaan dunia akhirat. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Kebaikan dan sifat syukur pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

5. Makam Akhfa letaknya ditengah dada, tepatnya berada pada empedu jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan ria, takabur, sombong, ujub, dan sama’ atau mempamerkan kebaikan diri. Sifat-sifat iblis inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah Ikhlas, khusyu’, tadarru tafakkur pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

6. Makam Nafsun Natiqa letaknya diantara kening, tepatnya berada pada pikiran jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan nafsu amarah yang senantiasa mendorong orang untuk melakukan kejahatan tidak berperikamunisiaan, sifat ini juga selalu biang penghambat dalam meciptakan perbaikan masyarakat, juga sifat banyak hayalan dan panjang angan-angan. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Sifat tentram dan pikiran tenang  pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

7. Makam Kullu Jasad letaknya ada dua (1) di pusat (2) di ubun-ubun, tepatnya meliputi seluruh tubuh. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan gahflah atau sifat kejahilan, kebendaan, kelalaian atau alfa. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Ilmu dan amal pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji tadi akan bertukar menjadi Pilot.

Dengan Apa Peribadi Seorang Membersihkan Makam Diri Yang Kotor…?

Sabda Rasululloh SAW:

Untuk membersihkan kotornya makam diri adalah dengan Dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Disini kita memakai pembersihnya dengan Asma’ Allah atau Nama Allah. dibaca: “Allah-Allah” pada setiap makam.

Allah SWT Berfirman Dalam Al Qur’an Surat Al-Furqan-70:

1. Makam Qalbi: Zikir Allah-Allah sebanyak 5000 x

2. Makam Roh: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

3. Makam Sirri: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

4. Makam Khafi: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000x

5. Makam Akhfa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

6. Makam Nafsun Natiqa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

7. Makam Kullu Jasad: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x


Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Asysyam ayat 7-10:

<p>Maka, Zikir “Allah-Allah” tersebut kalau dijumlahkan keseluruhan menjadi 11.000 x (hatam besar) dan kalau mampunya hanya 5000x pada makam qalbi maka itu disebut hatam kecil.

Selama kotoran makam itu belum di bersihkan maka  IBLIS akan senantiasa menjadi PILOT dengan mengendarai seorang manusia untuk senantiasa melakukan perbuatan tercela, sementara manusia itu sendiri sulit untuk berkelakuan terpuji karena jiwanya telah dirasuki oleh iblis.
Jangan heran apabila dimuka bumi ini kita melihat banyaknya kehancuran akibat tangan-tangan manusia. Semua itu dalangnya adalah iblis yang bersemayam dikerajaannya.

Apa Keuntungan Utama Melebihi Segalanya dari Bersihkan makam Diri Itu?

Kebersihan adalah sebagian dari pada iman, dan kebersihan itu pangkal kesehatan. Tentunya, kalau makam diri sudah bersih dan senantiasa dijaga kebersihannya maka prilaku seseorang itu akan sehat dan iman seseorang itu akan kokoh tidak berbuat sesuatu yang tercela.

Dengan seseorang memiliki perbuatan terpuji itu baik lahir maupun bathinnya tentulah permukaan bumi ini akan aman dan kehancuran akibat tangan manusia tadi tidak akan terjadi. Tidak akan saling mengahancurkan satu sama, dan masih banyak lagi cerita indah yang tidak cukup dilukiskan disini.

Dari semua itu, ada keuntungan utama melebihi semua yang saya sebutkan sebelumnya yaitu Sucinya “Makam Robbaniyah”. Dialah  implementasi Roh yang Suci dan paling halus yang disebut “Hakekat diri sebenarnya diri.”

Dialah induk dari semua makam. Dialah yang dapat mendekati Tuhan. Rasululloh bersabda:

“Di dalam tubuh anak adam ada segumpal daging apabila baik, maka baiklah seluruh jasad dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia itu adalah “Hati”

Oleh karena itu, dengan mendahulukan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kunci mengenal “Sang Maha Pencipta.” Mengenal Sang Maha Pencipta” itu adalah awal agama.

“Awaluddin Ma’rifatulloh: Awal Agama Mengenal Allah”

Bagaimana cara mengenal Allah?

Untuk mengenal Allah maka Kenal Dulu diri.

Rasululloh SAW bersabda:

<p>Dari sumber terpilih


26 comments

 1. Allah hu akbar,,,,,
  allah maha besar dengan segala firman NYA.
  itu aja yang di kaji di dalam tubuh kita aja ya ki… belum semua nya aja sudah maha besar Allah…

 2. i, saya ingin bertanya,,,, apakah Makam diri ini dasar nya untuk belajar ilmu ALLAh…. yang ada di langit dan di bumi ini? yang ada di alam sadar maupun di bawah sadar? mohon penjelasan nya ki ?

 3. Mau tanya pak,saya pernah ikut tarekat,dlm makam diri itu kami di suruh zhikir tiap makam 70 ribu.knp tdk sama dgn zhikir yg di ajarkan bapak?

  jawaban kibayu:

  Alhamdulillah…saudaraku mendapatkan mursid yang benar perhatian terhadap salik nya. dalam mata pelajaran tentu ada pemula dan ada lanjutan, setiap majelis zikir ada persamaan dan ada perbedaan, tentunya semua wajib berlandaskan Alqur’an dan hadist dan diiringi memperhatikan ijmak dan kias.

 4. Mohon izin untuk mengcopy artikel ini kibayu.

  saya ingin bertanya tentang ilmu tarekat : apakah ada ajaran tarekat Haq Akmaliyah ?

 5. Yg diterangkan 7 lathifah oleh aki adalah thariqat naksyabandi kholidiyah,dan itu memang betul adanya,alhamdulilah sy memiliki kitabnya yg berjudul”RAHASIA THARIQAT NAQSYABANDIYAH”karangan SYEH JALALUDIN.sy dpt dr mursyid disurabaya,dan kitab ini tak ada dipasaran.hanya org2 tertentu sj yg memiliki.isi kitab ini mengupas tuntas tentang diri sejati dan cara wusul pd alloh swt,sehingga mencapai fanafidzat {sglanya lenyap/tiada kecuali “AKU”.LAMAUJUD ILLALLAH.bagi saudaraku yg meyakini perjumpaan dg alloh mgkn bs tanya lbh dlm pd kibayu.kitabnya terdiri dr 6 jilid.berbahasa arab melayu.pokoknya menakjubkan apalagi kalau diamalkan,insya alloh kita akan tahu diri sejati dan gusti sejati,tiada terhalang tiada samar nyata terang benderang,jauh tiada berperantara dekat tiada bersentuhan {s.qaf:16}.lenyap dan tenggelam sgla perasaan,melebur bersatu dg dzat yg maha Tunggal,smua tiada kecuali “AKU”.YA RABB TUNTUNLAH KAMI KEJALAN YG ENGKAU RIDHOI,ILLAHI ANTA MAKSUDI WARIDHOKA MATLUBI.AMIN.”Selamat mengarungi samudra ma’rifat wahai saudaraku” sy insan yg senantiasa fakir dihadapan-NYA.wassalam.

 6. assalam…saya mau tnya.. apakah ada ilmu yang membersihkan diri dari kemusrikan, za misal dzikir, amalan gtu??

  jawaban kibayu:

  Wa alikm slm
  Amalkanlah “istigfar” dengan sempurna sebanyak kemampuan secara kontiniu, insya allah mendapat pencerahan ilahi

 7. assllmkm….

  apa hukumnya bila meninggalkan zikir latifah itu,,sementara kami sudah di be’at…
  apakah harus di qodo dengan mmperbanyak dzikir itu..?????

 8. assalammualaikum.subhanaallah syukron atas ilmu ini lama mencari alhamdulilah harap dapat izim kopi ilmu ni dr kibayu dan izajah kan untuk di zikir…amin

 9. Assalamualaikum.
  ki saya mohon izin ijazah makam diri,atas kesediaannya saya ucapkan ribuan terima kasih.

  Wassalam

 10. mohon keizinan dan dpt mengijazahkan untuk saya mengamalkan dan di copy “MAKAM” ini.

  Terimaksih Ki Bayu Sejati.

  salam.

 11. Assalamu’alaikum wr.wb.
  mohon izin mengamalkan Ki Bayu Sejati.
  sekalian bertanya,apakah Allah-Allah dihitung dengan sebiji tasbih,berarti bila di baca 1000x=jumlah kalimah Allah sama dengan 2000x,apakah begitu Ki….sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas jawabannya.

 12. assalamu’alaikum wr.wb..
  ki, sy mau tanya, apa bisa mengamalkan amalan, tanpa restu atau be’at seorang mursyid, maksud saya, kita berzikir sebanyak-banyaknya atau 11.000 x sperti yg ki bayu sampaikan, apakah kita akan mendapatkan hasil dari amalan kita itu..mohon jawabannya ki..
  jawaban ki:
  kerjakan ikhlas, hanya allah yang dituju dan keridhoannya yang di inginkan…insya allah akan bermanfaat. bukan minta sakti atau kadigjayaan….

 13. as..kum..ki sentiasa berbahgia hendaknya..
  dulu saya ada pernah berzikir sebanyak 70 ribu..dr mulai pagi kepetang sudah hampir ..50 ribu
  ya pada mulanya berat dan akhir ringan..ketika itu dr mula akhirnya saya sedar pd tahap 20 ribu bukan bibir saya melafaz lagi tapi hati saya pula yang mengambil alih..berzikir..
  akhirnya kecundang juga saya..apabila dtg teman pertama mengajak keluar,saya tolak,dtg kedua mengajak mahu dengan tdk,akhirnya keluar juga..
  itulah penyesalan saya..

Komentar ditutup.